ÇAMAŞIRHANE ASPİRATÖR SİSTEMLERİ TEMİZLİĞİ

ÇAMAŞIRHANE ASPİRATÖR SİSTEMLERİ TEMİZLİĞİ

Özellikle çok odalı otellerde , hastanelerde kurulu bulunan çamaşırhanelerin ortamda ve makine çıkışlarında oluşan su buharının ortam dışına atılabilmesi için kullanılan havalandırma kanallarının temizlenmesidir.

Bu kanallarda , yıkanan çamaşırlardan çıkan kumaş havları birikintilere sebep olmaktadır.Çamaşır yıkama sıklığına ve çamaşırın cinsine göre oluşan bu havlar bazı hallerde kanalın içini tamamen kapatabilmektedir.Doğal olarak sistemin işleyişine engel olmakta , enerji tüketimini arttırmaktadır.Buna ek olarak oluşan hav yanıcılığı çok olan bir malzemedir.Herhangi bir sebepten kanal içine sızabilecek yanıcı bir madde kanal içinde birikmiş havları çok hızlı bir biçimde tutuşturabilmektedir.Bu kanal yapısına bağlı olarak tüm binanın yanma riskine neden olabilir.