DAVLUMBAZ ASPİRATÖR SİSTEMLERİ TEMİZLİĞİ

DAVLUMBAZ ASPİRATÖR SİSTEMLERİ TEMİZLİĞİ

Otel , motel , restaurant ve yemek şirketlerinin yemekhanelerindeki ocak ve fritözlerin üzerinde bulunan davlumbazların ve bu davlumbazların devamında , yemek ve kızartma buharını dış ortama taşıyan kanallarda oluşan yağlı tabakanın temizlenmesi.

NEDEN GEREKLİ ?

Bilindiği üzere atık yağların yanıcılığı çok fazladır.Bu pisliği barındıran kanala sıçrayabilecek en ufak bir kıvılcım baca yangınına neden olmakta ve yağların çok hızlı yanması nedeni ile alınacak tedbirler yetersiz kalmaktadır.Tutuşan bir baca için yapılacak en iyi şey biriken atık yağların tamamen yanmasını beklemek , bu arada yangının başka bir yere sıçramasına engel olmaktır.Yanan bacanın iç sıcaklığı 700-800 Cº olabilmekte , bu yükseklikte olan bir sıcaklık bacaya yakın olan yanabilecek diğer malzemelerin (ahşap , boya vs.)tutuşmasına neden olacaktır.Bu yangını baca yangını olmaktan çıkartıp bina yangınına çevirmektedir.

Yemek pişerken oluşan buharın sıcaklığı ile kanal içerisinde oluşan ve zehirli hale dönüşen atık yağların , eriyerek pişen yemeğe düşme ve zehirlenmeye yol açma durumu vardır.Hijyenik bir yer olması gereken yemekhane ortamında kanal içerisinde bulunan atık yağların bakteri üretmeleri mümkündür.

Kanallarda bulunan ve uzun süre temizlenmeyen kirlilik korozyona neden olarak kanala zarar vermekte,kanallarda delinmelere neden olmaktadır.

TEMİZLEME YÖNTEMİ 

Davlumbaz, yağ tutucu filtreler, yatay ve dikey kanal içleri, fan ve fan kabininin komple temizlenmesi gerekir.Kanal içerisinde bulunan yağların yoğunluğuna ve kanal çaplarına bağlı olarak , çeşitli aparatlar yardımı ile önce yatay ve dikey kanallarda, fanda, fan kabininde bulunan yağlar kazınarak azaltılır.Kazıma işleminden sonra sistem Türk Gıda Kodeksine uygun kimyasallarla köpükleme yöntemiyle ilaçlanır.Köpük kullanmaktaki amaç kimyasalın kanal içerisinde yağlara tutunma süresini uzatarak yağların çözülmesini sağlamaktır.Daha sonra sistem sıcak su ile yıkanarak köpükten arındırılır.Mutfakta oluşan su birikintisi mutfak giderlerine verilir.Kullanılan kimyasalın etkisi ile giderlerde bulunabilen -yağlanmadan dolayı tıkanıklık- giderilmiş olur.Kanal içerisinde kalan su endüstriyel tip makineler ile toplanır ve kanal kurutulur.En son davlumbaz ve filtreler temizlenir , davlumbazlar parlatılır ve temizleme işlemi bitirilir.